Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van en de selectie voor Olyv.nl, is het mogelijk dat de informatie die voor onze website werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld onvolledig, achterhaald of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

Wij bieden geen enkele garantie op het goed functioneren of de veiligheid van deze website, noch op de informatie of inhoud van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade in welke vorm dan ook die direct of indirect voortkomen uit het gebruik of de beschikbaarheid van deze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging en de privacybescherming van websites van externe organisaties waarnaar wij verwijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk  voor de inhoud van commentaren, beoordelingen, meningen, beweringen, uitspraken en soortgelijke uitingen gedaan door derden of via aan de site gerelateerde nieuwsberichten en sociale media en niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit dergelijke uitingen.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Wij hechten aan uw privacy. Iedereen kan onze website bezoeken zonder het vrijgeven van persoonsgegevens. Geen enkele van door u verschafte informatie wordt ooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is. Alle informatie verschaft door een bezoeker in dit kader wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Olyv.nl verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Lees meer over privacy en cookies.